Menu

bgm softgel ii ด้วยการนำเอาซานโทฟิวและไกลท๊อกซาทินมารวมกัน January 29, 2017

bgm softgel ii ด้วยการนำเอาซานโทฟิวและไกลท๊อกซาทินมารวมกัน พร้อมสารอาหารอีกหลายแบบ สูตรนี้จะเป็นสารอาหารที่สนับสนุนหนุนกับสารอาหารตัวอื่นๆ ช่วงปัจจุบันแคปซูล Ai ming นี้เป็นวิถีทางที่ชั้นเลิศให้กับตาของท่าน Phosphatidylsorine หมายความว่า สารประกอบพวกไขมัน phospholid ที่เป็นองค์ประกอบหลักของเนื้อเยื่อหุ้มเซลล์สมอง สกัดจากเลซิติน(lecithin) ที่เลิศด้วยสาร phosphatidylserine มากกว่า 70 % เป็นสารสื่อประสาทในเนื้อเยื่อเซลล์สมอง (ช่วยสื่อสารการทำงานระบบเซลล์สมอง) ช่วยถนอมและเพิ่มพูนความสามารถของสมองกลับท้ายทอย (occipital lobe) ที่ใช้สั่งการการแลเห็น เติมการสังเกตเห็น เมื่อแสงสว่างและออกซิเจนมาแตะลูกตาจะทำให้เกิดอนุมูลอิสระที่ทำให้เกิดอันตรายต่อลูกตา แตซานโทฟิว ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเข้มข้นสูงมากจะช่วยกรองแสงสว่างสีน้ำเงิน และลดการเกิดปัญหา ที่จะทำให้การสังเกตเห็นที่ไมีให้กลับมาดีดังเดิมรักษาจอนัยน์ตา จอนัยน์ตาประกอบไปด้วยไขมันไม่อิ่มตัว ดังนี้ ซานโทฟิวเป็นสารที่มีผลดีเพื่อจอดวงตา ช่วยเหลือในการหลีกเลี่ยงการทำร้ายโดยการทำผลสะท้อนออกซิเดนชั้นเมื่อจอตารับแสง bgm softgel ii.

bgm softgel ii
bgm softgel ii ลดการเกิดต้อหิน ซานโทฟิว ซึ่งเป็นแคโรทินตัวเดียวแค่นั้น ที่สามารถอยู่ในผลึกเลนส์นัยน์ตาได้ อนุมูลอิสระจะมาทำลายโปรตีนในเลนส์สายตาและก่อให้เกิดต้อ บีจีเอ็ม ซอฟเจล ทู
ช่วยเหลือดูแลการรับสีของนัยน์ตา เมื่อมีการแปรการรับสีของจอนัยน์ตาผิดปกติ เซลล์รับแสงรูปแท่งและรูปพีระมิดจะเกิดน้อยลง หากเราเสริมด้วยซานโทฟิวที่จะช่วยเหลือในการรับสีของจอสายตาได้บรรเทา
เหมาะกับผู้ที่มีสภาพ ทั้งนี้
ผู้ที่มีสภาพตาสั้นเทียม
ผู้ที่ใช้คอนแทคเลนส์มาเป็นช่วงเวลานาน
ท่านที่มีจอดวงตาเปลี่ยนสถานภาพที่เกิดจากเบาหวาน bgm softgel ii
เจ้าหน้าที่ที่อยู่เสมอๆตามหน่วยงานซึ่งมีการใช้ computer เป็นเวลานานมาก
เสมียนผู้ที่ประจำการผลัดกลางคืนมาเป็นระยะเวลานานมาก
ท่านที่ขับขี่เป็นเวลานานมาก (เป็นต้นว่า คนขับรถ taxi, คนขับบรรทุก)
ท่านที่อายุมากที่มีนัยน์ตาพร่ามัวที่มีแนวโน้มที่น้ำดวงตาจะไหลเมื่อมองเห็นแสงจ้า, ผู้ที่มีสายตายาว, วุ้นในตาทรุดโทรมซึ่งทำเอาความสามรถในการมองเห็นน้อยลง, เยื่อบุสายตาอักเสบ, ต้อแก้วตา, ท่านที่มีความดันโลหิตสูงมากๆ, ท่านที่มีอุปสรรคจอประสาทตา/เลนส์ลูกตามีความผันแปร
วุ้นในดวงตาโทรมซึ่งทำให้ความจัดเจนในการมองเห็นลดลง bgm softgel ii เยื่อบุลูกตาอักเสบ ต้อกระจก ต้อหิน
ผู้ที่มีความดันเลือดสูงมากๆ ผู้ที่มีปัญหาจอประสาทนัยน์ตา/เลนส์ตามีการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างหลักใน ดีคอนแทค
1.วิตามิน ต่างๆ
2.แคโรทีนอยด์ พฤกษเคมี
3.สารสื่อประสาท
อาหารบํารุงสายตาเอียง สารสกัดดอกดาวเรือง (ชานโทฟัว ไคลป์ท๊อกซาดิน) จากการเรียนรู้กายวิภาคของมนุษย์พบว่าสารสีเหลืองในผลึกเลนส์นัยน์ตาและจอประสาทลูกตา mocula lutea ส่วนใหญ่เป็น ซานโทฟิว ไคลป์ท็อกซาติน ซึ่งประกอบ 2 ตัวนี้เฉพาะที่สามารถจะผ่านเข้าไปในเลนส์ ผลึกและจอประสาทนัยน์ตา lutea mocula เพื่อเป็นอาหารทะนุบำรุงตา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะสามารถคงอยู่ในสายตาเพื่อฟื้นฟูดวงตาได้ง่ายขึ้น ช่วยบำบัดการโดนจากอนุมูลอิสระที่เป็นผลร้าย สนับสนุนซึมแสงสีน้ำเงินที่เป็นวิกฤติต่อดวงตาและหนีการบาดเจ็บ จากลำแสงที่มากระทบดวงตา การเปลี่ยนของจอประสาทสายตา macula lutea ได้แล้วกลายเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ผู้ชราเสียสมรรถนะการเห็น แต่ถ้าพวกเขาสามารถทะนุถนอมลูกตาด้วยการเติมซานโทฟิว และไคลป์ท๊อกซาตินเข้าไปก็จะเป็นประโยชน์ในการปกปักรักษาลูกตาของพวกเขาและอาจลด อุณหภูมิของจอประสาทลูกตาและเลนส์ดวงตาด้วย และยังสนับสนุนลดความเสี่ยงของการเกิดต้อกระจกด้วย bgm softgel ii.

No Comments on bgm softgel ii ด้วยการนำเอาซานโทฟิวและไกลท๊อกซาทินมารวมกัน
Categories: bgm softgel ii